Shooto - Professional Shooto 5th Round 2013


Shooto - Professional Shooto 5th Round 2013 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 9, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Yosuke Saruta vs. Ryuichi Miki
Yosuke Saruta
WINNER
Ryuichi Miki
Yoshitaka Naito vs. Tadaaki Yamamoto
Yoshitaka Naito
WINNER
Tadaaki Yamamoto
Keita Ishibashi vs. Hideto Okada
Keita Ishibashi
WINNER
Hideto Okada
Toshiro Chihama vs. Hitoshi Ogasawara
Toshiro Chihama
WINNER
Hitoshi Ogasawara
Tomohiro Hagino vs. Yusei Shimokawa
Tomohiro Hagino
WINNER
Yusei Shimokawa
Atsushi Takeuchi vs. Tomoaki Ota
Atsushi Takeuchi
WINNER
Tomoaki Ota