Deep: 6th Impact


Deep: 6th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 7, 2002 in Tokyo, JPN


Kazuki Okubo vs. Shoichi Ichimiya
Kazuki Okubo
WINNER
Shoichi Ichimiya
Ryo Chonan vs. Katsumi Usuta
Ryo Chonan
WINNER
Katsumi Usuta
Yasuhito Namekawa vs. Makoto Miyazawa
Yasuhito Namekawa
WINNER
Makoto Miyazawa
Joao Roque vs. Ryan Bow
Joao Roque
WINNER
Ryan Bow
Dos Caras Jr vs. Tatsuaki Nakano
Dos Caras Jr
WINNER
Tatsuaki Nakano
Fabio Mello vs. Takumi Yano
Fabio Mello
WINNER
Takumi Yano
Ryuki Ueyama vs. Gilson Ferreira
Ryuki Ueyama
WINNER
Gilson Ferreira
Rogerio Nogueira vs. Tsuyoshi Kosaka
Rogerio Nogueira
WINNER
Tsuyoshi Kosaka
Dokonjonosuke Mishima vs. Takafumi Ito
Dokonjonosuke Mishima
WINNER
Takafumi Ito
Kiyoshi Tamura vs. Ikuhisa Minowa
Kiyoshi Tamura
WINNER
Ikuhisa Minowa