Professional Shooto JAPAN 2004


Professional Shooto JAPAN 2004 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 4, 2004 in , Tokyo JPN


Kyotaro Nakao vs. Takeshi Matsushita
Kyotaro Nakao
WINNER
Takeshi Matsushita
Kabuto Kokage vs. Wataru Miki
Kabuto Kokage
WINNER
Wataru Miki
Tenkei Oda vs. Tsuyoshi Irokawa
Tenkei Oda
WINNER
Tsuyoshi Irokawa
Takehiro Ishii vs. Atsushi Takeuchi
Takehiro Ishii
Atsushi Takeuchi
Seiki Uchimura vs. Takahiro Kajita
Seiki Uchimura
WINNER
Takahiro Kajita
So Tazawa vs. Kenji Osawa
So Tazawa
WINNER
Kenji Osawa
Ganjo Tentsuku vs. Tomonari Kanomata
Ganjo Tentsuku
Tomonari Kanomata
Yoichi Fukumoto vs. Kohei Yasumi
Yoichi Fukumoto
WINNER
Kohei Yasumi