Shooto - Gig Tokyo 12


Shooto - Gig Tokyo 12 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 27, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoshifumi Nakamura vs. Shigeki Osawa
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Shigeki Osawa
Shin Kochiwa vs. Koshi Matsumoto
Shin Kochiwa
WINNER
Koshi Matsumoto
Kota Shimoishi vs. Nobumitsu Osawa
Kota Shimoishi
WINNER
Nobumitsu Osawa
Kotaro Hagiwara vs. Akinobu Watanabe
Kotaro Hagiwara
Akinobu Watanabe
Kenta Sakuma vs. Hideto Okada
Kenta Sakuma
WINNER
Hideto Okada
Takayuki Kobayashi vs. Yoshikazu Fujiishi
Takayuki Kobayashi
WINNER
Yoshikazu Fujiishi
Tomoaki Ota vs. Nobuyuki Fujii
Tomoaki Ota
WINNER
Nobuyuki Fujii