Pancrase - Passion Tour 9


Pancrase - Passion Tour 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 3, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Satoru Kitaoka vs. Kuniyoshi Hironaka
Satoru Kitaoka
WINNER
Kuniyoshi Hironaka
Takafumi Ito vs. Sabou Miruchya
Takafumi Ito
WINNER
Sabou Miruchya
Shigeki Osawa vs. Masaomi Saito
Shigeki Osawa
WINNER
Masaomi Saito
Takenori Sato vs. Yuta Nakamura
Takenori Sato
WINNER
Yuta Nakamura
Hiroshi Tomita vs. Yuki Uejima
Hiroshi Tomita
WINNER
Yuki Uejima
Hayato Sato vs. Yoshihiro Matsunaga
Hayato Sato
Yoshihiro Matsunaga
Hiroki Nagaoka vs. Ryosuke Togashi
Hiroki Nagaoka
WINNER
Ryosuke Togashi
Yusuke Kawanago vs. Masaki Yanagisawa
Yusuke Kawanago
WINNER
Masaki Yanagisawa
Katsuhiko Nomura vs. Kenichi Ogura
Katsuhiko Nomura
WINNER
Kenichi Ogura
Chikara Shimabukuro vs. Tsukasa Arai
Chikara Shimabukuro
WINNER
Tsukasa Arai
Sotaro Kojima vs. Takamasa Kiuchi
Sotaro Kojima
Takamasa Kiuchi