Pancrase - Passion Tour 10


Pancrase - Passion Tour 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 3, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Isao Kobayashi vs. Artur Oumakhanov
Isao Kobayashi
WINNER
Artur Oumakhanov
Tomonari Kanomata vs. Shigeki Osawa
Tomonari Kanomata
Shigeki Osawa
Kosei Kubota vs. Masahiro Toryu
Kosei Kubota
Masahiro Toryu
Sojiro Ohrui vs. Yuji Hisamatsu
Sojiro Ohrui
WINNER
Yuji Hisamatsu
Hiroki Aoki vs. Tetsuya Yamada
Hiroki Aoki
Tetsuya Yamada
Hiroyuki Nakajima vs. Isao Hirose
Hiroyuki Nakajima
WINNER
Isao Hirose
Masahiro Oishi vs. Hirokazu Nishimura
Masahiro Oishi
WINNER
Hirokazu Nishimura
Ryota Sasaki vs. Ryo Saito
Ryota Sasaki
WINNER
Ryo Saito
Kenichi Serizawa vs. Taku Aramaki
Kenichi Serizawa
WINNER
Taku Aramaki
Junichi Ota vs. Daisuke Shimoyama
Junichi Ota
WINNER
Daisuke Shimoyama
Takashi Ito vs. Katsuhiko Nomura
Takashi Ito
WINNER
Katsuhiko Nomura
Nobuhiro Yoshitake vs. Yoshiyuki Ishikawa
Nobuhiro Yoshitake
WINNER
Yoshiyuki Ishikawa
Daisuke Tsujita vs. Takashi Nakamura
Daisuke Tsujita
WINNER
Takashi Nakamura
Masakazu Utsugi vs. Go Yamanaka
Masakazu Utsugi
WINNER
Go Yamanaka