Deep - 59th Impact


Deep - 59th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 18, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoshiro Maeda vs. Tatsumitsu Wada  
Yoshiro Maeda
WINNER 
Tatsumitsu Wada
Masakazu Imanari vs. Masahiro Oishi
Masakazu Imanari
WINNER
Masahiro Oishi
Dooho Choi vs. Kosuke Umeda
DooHo Choi
WINNER
Kosuke Umeda
Taiki Hata vs. Seiji Akao
Taiki Hata
WINNER
Seiji Akao
Yusaku Nakamura vs. Hirotaka Miyakawa
Yusaku Nakamura
WINNER
Hirotaka Miyakawa
Seigo Mizuguchi vs. Atsushi Yamada
Seigo Mizuguchi
WINNER
Atsushi Yamada
Yuta Watanabe vs. Yoshitomo Watanabe
Yuta Watanabe
WINNER
Yoshitomo Watanabe
Masahito Hisataka vs. Yusuke Kagiyama
Masahito Hisataka
WINNER
Yusuke Kagiyama
Ken Hasegawa vs. Hiromichi Kobayashi
Ken Hasegawa
WINNER
Hiromichi Kobayashi
Luiz Andrade I vs. Yoichi Fukumoto
Luiz Andrade I
WINNER
Yoichi Fukumoto
Yuki Okano vs. Yusaku Tsukumo
Yuki Okano
WINNER
Yusaku Tsukumo