Deep - Nagoya Impact


Deep - Nagoya Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 9, 2014 in Nagoya, Nagoya JPN


Toshinori Tsunemura vs. Akira Kibe
Toshinori Tsunemura
WINNER
Akira Kibe
Naoyuki Kato vs. Fuhito Hasegawa
Naoyuki Kato
WINNER
Fuhito Hasegawa
Shinji Maeguchi vs. Daisuke Tatsumi
Shinji Maeguchi
WINNER
Daisuke Tatsumi
Yudai Ishida vs. Shuji Morishita
Yudai Ishida
WINNER
Shuji Morishita
Mitsuhiro Okada vs. Kenichi Kinoshita
Mitsuhiro Okada
WINNER
Kenichi Kinoshita
Michiyuki Ishibashi vs. Kazuya Noda
Michiyuki Ishibashi
WINNER
Kazuya Noda
Lip K vs. Yuki Nishi
Lip K
WINNER
Yuki Nishi
Kanta Sato vs. Yusuke Suzuki
Kanta Sato
WINNER
Yusuke Suzuki
Kenya Yamanaka vs. Yoshinobu Kawamura
Kenya Yamanaka
WINNER
Yoshinobu Kawamura
Naoki Inoue vs. Gaku Sakamoto
Naoki Inoue
WINNER
Gaku Sakamoto