Shooto - Professional Shooto 4th Round 2013


Shooto - Professional Shooto 4th Round 2013 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 29, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Kuniyoshi Hironaka vs. Yoshihiro Koyama  
Kuniyoshi Hironaka
Yoshihiro Koyama
WINNER 
Kosuke Suzuki vs. Masaaki Sugawara
Kosuke Suzuki
WINNER
Masaaki Sugawara
Manabu Inoue vs. Akinobu Watanabe
Manabu Inoue
WINNER
Akinobu Watanabe
Akitoshi Tamura vs. Brian Choi
Akitoshi Tamura
WINNER
Brian Choi
Nobumitsu Osawa vs. Yutaka Ueda
Nobumitsu Osawa
WINNER
Yutaka Ueda
Koji Nishioka vs. Yu Fujimaki
Koji Nishioka
WINNER
Yu Fujimaki
Kazuhide Shirota vs. Hitoshi Ogasawara
Kazuhide Shirota
WINNER
Hitoshi Ogasawara
Takafumi Maeda vs. Masato Yoshino
Takafumi Maeda
WINNER
Masato Yoshino