Deep - 52 Impact


Deep - 52 Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 25, 2011 in , Tokyo JPN


Yoshihiro Tomioka vs. Luiz Andrade I
Yoshihiro Tomioka
WINNER
Luiz Andrade I
Masato Kobayashi vs. Ryo Masuda
Masato Kobayashi
WINNER
Ryo Masuda
Tatsumitsu Wada vs. Sakae Kasuya
Tatsumitsu Wada
WINNER
Sakae Kasuya
Ken Hasegawa vs. Noriaki Oshida
Ken Hasegawa
WINNER
Noriaki Oshida
Shigetoshi Iwase vs. Yoshitomo Watanabe
Shigetoshi Iwase
WINNER
Yoshitomo Watanabe
Takeshi Yamazaki vs. Katsunori Tsuda
Takeshi Yamazaki
WINNER
Katsunori Tsuda
Seohee Ham vs. Saori Ishioka
Seohee Ham
WINNER
Saori Ishioka
Shoji Maruyama vs. Tomoya Kato
Shoji Maruyama
WINNER
Tomoya Kato
Hiroshi Nakamura vs. Masakazu Imanari
Hiroshi Nakamura
WINNER
Masakazu Imanari
Ryuta Sakurai vs. Yoshiyuki Nakanishi
Ryuta Sakurai
WINNER
Yoshiyuki Nakanishi
Kazuhisa Tazawa vs. Yuji Sakuragi
Kazuhisa Tazawa
WINNER
Yuji Sakuragi