Shooto - Gig Tokyo 3


Shooto - Gig Tokyo 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 18, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Yusuke Tenkaze vs. Tomokazu Sato
Yusuke Tenkaze
WINNER
Tomokazu Sato
Yosuke Saruta vs. Jun Nagasoe
Yosuke Saruta
WINNER
Jun Nagasoe
Koshi Matsumoto vs. Munehiro Kin
Koshi Matsumoto
WINNER
Munehiro Kin
Yoshitaka Okigi vs. Hiroki Kita
Yoshitaka Okigi
WINNER
Hiroki Kita
Masato Sannai vs. Keita Ishibashi
Masato Sannai
WINNER
Keita Ishibashi
Mateus Nechio vs. Yoshinori Takahashi
Mateus Nechio
WINNER
Yoshinori Takahashi
Yuta Nezu vs. Nobuhiro Hayakawa
Yuta Nezu
WINNER
Nobuhiro Hayakawa
Masaki Yanagisawa vs. Kazuhiro Ito
Masaki Yanagisawa
WINNER
Kazuhiro Ito
Guy Delameau vs. Jin Kazeta
Guy Delameau
WINNER
Jin Kazeta
Koetsu Okazaki vs. Hiromasa Ougikubo
Koetsu Okazaki
WINNER
Hiromasa Ougikubo