M-1 Mix- Fight: Russia vs the World 3


M-1 Mix- Fight: Russia vs the World 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 26, 2002 in St. Petersburg, RUS


Mikhail Bogdanov vs. Sergei Nikitin
Mikhail Bogdanov
WINNER
Sergei Nikitin
Bashir Guliev vs. Anton Arkhipkin
Bashir Guliev
WINNER
Anton Arkhipkin
Musail Allaudinov vs. Ronny Rivano
Musail Allaudinov
WINNER
Ronny Rivano
Milton Vieira vs. Islam Karimov
Milton Vieira
WINNER
Islam Karimov
Magomed Jabrailov vs. Dave Dalgliesh
Magomed Jabrailov
WINNER
Dave Dalgliesh
Eugeney Lyamin vs. Julian Gonzalez
Eugeney Lyamin
WINNER
Julian Gonzalez
Alexei Veselovzorov vs. Omur Sara
Alexei Veselovzorov
WINNER
Omur Sara
Mikko Rupponen vs. Sergei Yankovski
Mikko Rupponen
WINNER
Sergei Yankovski
Daniel Tabera vs. Alexandr Garkushenko
Daniel Tabera
Alexandr Garkushenko
Arman Gambaryan vs. Marcelo Vieira
Arman Gambaryan
WINNER
Marcelo Vieira
Martin Malkhasyan vs. Rodney Faverus
Martin Malkhasyan
WINNER
Rodney Faverus
Roman Zentsov vs. Rafael Comes
Roman Zentsov
WINNER
Rafael Comes
Ibragim Magomedov vs. Marcio Jeova
Ibragim Magomedov
WINNER
Marcio Jeova
Luiz Carvalho Jr. vs. Sergei Bytchkov
Luiz Carvalho Jr.
WINNER
Sergei Bytchkov
Alistair Overeem vs. Sergei Kaznovski
Alistair Overeem
WINNER
Sergei Kaznovski