Pancrase - Bayside Fights 2: Samurai vs. Soldier


Pancrase - Bayside Fights 2: Samurai vs. Soldier - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 31, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Kenta Takagi vs. Joshua Robison
Kenta Takagi
WINNER
Joshua Robison
Takashi Sato vs. Joe Proctor
Takashi Sato
WINNER
Joe Proctor
Yusuke Kitago vs. Chikara Shimabukuro
Yusuke Kitago
WINNER
Chikara Shimabukuro
Nobuki Fujii vs. Naohiro Takaoka
Nobuki Fujii
WINNER
Naohiro Takaoka
Kosuke Terashima vs. Ryuya Suzuki
Kosuke Terashima
WINNER
Ryuya Suzuki
Yusei Shimokawa vs. Suguru Hayasaka
Yusei Shimokawa
WINNER
Suguru Hayasaka
Hikaru Hasumi vs. Kentaro Ushiku
Hikaru Hasumi
Kentaro Ushiku
WINNER
Kento Kanbe vs. Daiki Yamaishi
Kento Kanbe
WINNER
Daiki Yamaishi
Tomoaki Ueyama vs. Yu Kuwabara
Tomoaki Ueyama
Yu Kuwabara