GCM - Cage Force 7


GCM - Cage Force 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 22, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Koji Ando vs. Naoto Miyazaki
Koji Ando
Naoto Miyazaki
Yoji Tasaka vs. Wataru Suzuki
Yoji Tasaka
WINNER
Wataru Suzuki
Nobutaka Hiyoshi vs. Ryo Saito
Nobutaka Hiyoshi
WINNER
Ryo Saito
Daisuke Hoshino vs. Daisuke Yamamoto
Daisuke Hoshino
WINNER
Daisuke Yamamoto
Shinpei Sotoyama vs. Kenta Okuyama
Shinpei Sotoyama
WINNER
Kenta Okuyama
Ikkei Nagamura vs. Makoto Kawawa
Ikkei Nagamura
WINNER
Makoto Kawawa
Daisuke Endo vs. Tomoaki Ueyama
Daisuke Endo
WINNER
Tomoaki Ueyama
Rikuhei Fujii vs. Akihiro Murayama
Rikuhei Fujii
WINNER
Akihiro Murayama
Motoki Miyazawa vs. Shikou Yamashita
Motoki Miyazawa
WINNER
Shikou Yamashita
Fanjin Son vs. Tomohiko Hori
Fanjin Son
WINNER
Tomohiko Hori
Tetsu Suzuki vs. Katsuya Toida
Tetsu Suzuki
WINNER
Katsuya Toida
Takeya Mizugaki vs. Daichi Fujiwara
Takeya Mizugaki
WINNER
Daichi Fujiwara
Yuji Hoshino vs. Antonio Carvalho
Yuji Hoshino
WINNER
Antonio Carvalho