Shooto - 8th Round


Shooto - 8th Round - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 16, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Kyoji Horiguchi vs. Manabu Inoue
Kyoji Horiguchi
WINNER
Manabu Inoue
Kotetsu Boku vs. Shin Kochiwa
Kotetsu Boku
WINNER
Shin Kochiwa
Yusuke Yachi vs. Akitoshi Tamura
Yusuke Yachi
WINNER
Akitoshi Tamura
Yuki Shojo vs. Hiroyuki Abe
Yuki Shojo
WINNER
Hiroyuki Abe
Ryuichi Miki vs. Fumihiro Kitahara
Ryuichi Miki
WINNER
Fumihiro Kitahara
Yoichiro Sato vs. Yusaku Inoue
Yoichiro Sato
WINNER
Yusaku Inoue
Nobumitsu Osawa vs. Akira Okada
Nobumitsu Osawa
WINNER
Akira Okada