Deep - 58th Impact


Deep - 58th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 15, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Satoru Kitaoka vs. Katsunori Kikuno
Satoru Kitaoka
WINNER
Katsunori Kikuno
Daisuke Nakamura vs. Yasuaki Kishimoto  
Daisuke Nakamura
WINNER 
Yasuaki Kishimoto
Tatsunao Nagakura vs. Hideki Kadowaki
Tatsunao Nagakura
WINNER
Hideki Kadowaki
Taiki Hata vs. Makoto Kamaya
Taiki Hata
Makoto Kamaya
Toshiaki Kitada vs. Katsunori Tsuda
Toshiaki Kitada
WINNER
Katsunori Tsuda
Naoki Samukawa vs. Yuki Ito
Naoki Samukawa
WINNER
Yuki Ito
Kosuke Umeda vs. Won Sik Park
Kosuke Umeda
WINNER
Won Sik Park
Shigetoshi Iwase vs. Yusaku Tsukumo
Shigetoshi Iwase
Yusaku Tsukumo
Yoshiki Harada vs. Tomohiko Hori
Yoshiki Harada
WINNER
Tomohiko Hori
Isamu Nagase vs. Hidetora Hidetora
Isamu Nagase
WINNER
Hidetora Hidetora
Yasuhiro Kawasaki vs. Juri Ohara
Yasuhiro Kawasaki
WINNER
Juri Ohara