Mix Fight Profight 1


Mix Fight Profight 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 14, 2007 in Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod RUS


Vladimir Shemarov vs. Sergey Kozin
Vladimir Shemarov
WINNER
Sergey Kozin
Maxim Vinogradov vs. Alikhan Magomedov
Maxim Vinogradov
WINNER
Alikhan Magomedov
Vladimir Shemarov vs. Maxim Vinogradov
Vladimir Shemarov
WINNER
Maxim Vinogradov
Alexei Bogoslovskiy vs. Denis Podolyachin
Alexei Bogoslovskiy
WINNER
Denis Podolyachin