Shooto: Professional Shooto JAPAN 2002


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2002 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 15, 2002 in , Tokyo JPN


Noriyuki Yokoyama vs. Seiji Otsuka
Noriyuki Yokoyama
WINNER
Seiji Otsuka
Tomohiro Hashi vs. Shinichi Hanawa
Tomohiro Hashi
WINNER
Shinichi Hanawa
Makoto Ishikawa vs. Yohei Nanbu
Makoto Ishikawa
WINNER
Yohei Nanbu
Shikou Yamashita vs. Jun Kitagawa
Shikou Yamashita
WINNER
Jun Kitagawa
Hiroyuki Abe vs. Baret Yoshida
Hiroyuki Abe
Baret Yoshida
Ryan Bow vs. Marcio Barbosa
Ryan Bow
WINNER
Marcio Barbosa