Pancrase Impressive Tour 4


Pancrase Impressive Tour 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 3, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Koji Oishi vs. Daisuke Hanazawa  
Koji Oishi
WINNER 
Daisuke Hanazawa
Manabu Inoue vs. Seiya Kawahara  
Manabu Inoue
WINNER 
Seiya Kawahara
Eiji Ishikawa vs. Ichiro Kanai  
Eiji Ishikawa
WINNER 
Ichiro Kanai
Kazuki Tokudome vs. Hiroki Aoki
Kazuki Tokudome
WINNER
Hiroki Aoki
Kota Okazawa vs. Katsuya Inoue
Kota Okazawa
WINNER
Katsuya Inoue
Isao Kobayashi vs. Yukinari Tamura
Isao Kobayashi
WINNER
Yukinari Tamura
Kiichi Kunimoto vs. Kengo Ura
Kiichi Kunimoto
WINNER
Kengo Ura
Tashiro Nishiuchi vs. Shintaro Ishiwatari
Tashiro Nishiuchi
Shintaro Ishiwatari
Masahiro Toryu vs. Hiroki Nagaoka
Masahiro Toryu
Hiroki Nagaoka
Tomonari Kanomata vs. Masakazu Takafuji
Tomonari Kanomata
WINNER
Masakazu Takafuji
Mei Yamaguchi vs. Akiko Naito
Mei Yamaguchi
WINNER
Akiko Naito