Grachan 2


Grachan 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 12, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Min Suk Heo vs. Daijiro Matsui
Min Suk Heo
WINNER
Daijiro Matsui
Yoshiyuki Nakanishi vs. Minoru Kato
Yoshiyuki Nakanishi
WINNER
Minoru Kato
Kz Kz vs. Naoki Tajima
KZ KZ
WINNER
Naoki Tajima
Hiroaki Chishima vs. Jom Taro
Hiroaki Chishima
WINNER
Jom Taro
Dool Hee Lee vs. Ken Orihashi
Dool Hee Lee
WINNER
Ken Orihashi
Woo Hyon Baek vs. Shuichi Usui
Woo Hyon Baek
WINNER
Shuichi Usui
Hyung Seok Lee vs. Yoshikazu Kanari
Hyung Seok Lee
WINNER
Yoshikazu Kanari
Akihiro Sakurai vs. Mun Jae-hoon
Akihiro Sakurai
WINNER
Mun Jae-Hoon
Yoshiki Harada vs. Koji Kashikura
Yoshiki Harada
WINNER
Koji Kashikura
Yasuhiro Sakahara vs. Koichi Sugi
Yasuhiro Sakahara
WINNER
Koichi Sugi
Kenji Mizuno vs. Elichiro Hayashi
Kenji Mizuno
WINNER
Elichiro Hayashi