Pancrase: Hybrid 5


Pancrase: Hybrid 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 18, 2003 in Kanagawa, JPN


Shunichi Akimoto vs. Kenji Nagai
Shunichi Akimoto
WINNER
Kenji Nagai
Yoshiro Maeda vs. Mitsuhisa Sunabe
Yoshiro Maeda
WINNER
Mitsuhisa Sunabe
Hiroki Nagaoka vs. Kenji Arai
Hiroki Nagaoka
Kenji Arai
Koji Oishi vs. Daisuke Hanazawa
Koji Oishi
WINNER
Daisuke Hanazawa
Evangelista Santos vs. Osami Shibuya
Evangelista Santos
WINNER
Osami Shibuya
Kazuo Misaki vs. Yuji Hisamatsu
Kazuo Misaki
WINNER
Yuji Hisamatsu
Akihiro Gono vs. Flavio Luiz De Moura
Akihiro Gono
WINNER
Flavio Luiz de Moura
Yuki Kondo vs. Sanae Kikuta  
Yuki Kondo
Sanae Kikuta