DEEP Shizuoka Impact 2011


DEEP Shizuoka Impact 2011 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 6, 2011 in Shizuoka, Shizuoka JPN


Kenichi Serizawa vs. Mitsuhiro Okada
Kenichi Serizawa
WINNER
Mitsuhiro Okada
Kenya Yamanaka vs. Takashi Sugai
Kenya Yamanaka
WINNER
Takashi Sugai
Tsuyoshi Ito vs. Tatsuya Masuda
Tsuyoshi Ito
WINNER
Tatsuya Masuda
Shinsuke Takeda vs. Takahiro Ito
Shinsuke Takeda
WINNER
Takahiro Ito
Anderson Shiroma Miura vs. Yasuto Makino
Anderson Shiroma Miura
WINNER
Yasuto Makino
Daisuke Endo vs. Hiroshi Sato
Daisuke Endo
WINNER
Hiroshi Sato
Hiroyuki Nagai vs. Yoichi Ozawa
Hiroyuki Nagai
WINNER
Yoichi Ozawa
Takeshi Kasugai vs. Takamasa Kiuchi
Takeshi Kasugai
WINNER
Takamasa Kiuchi
Kleber Koike Erbst vs. Shinichiro Tanaka
Kleber Koike Erbst
WINNER
Shinichiro Tanaka
Hiroki Aoki vs. Kosuke Umeda
Hiroki Aoki
WINNER
Kosuke Umeda
Yusuke Kagiyama vs. Yuta Sasaki
Yusuke Kagiyama
Yuta Sasaki
Ryota Matsui vs. Takayuki Ishihara
Ryota Matsui
WINNER
Takayuki Ishihara