Deep - 55th Impact


Deep - 55th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 26, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Mizuto Hirota vs. Katsunori Kikuno
Mizuto Hirota
WINNER
Katsunori Kikuno
Koichiro Matsumoto vs. Tatsunao Nagakura
Koichiro Matsumoto
WINNER
Tatsunao Nagakura
Levan Razmadze vs. Kazuhisa Tazawa
Levan Razmadze
WINNER
Kazuhisa Tazawa
Ryuta Sakurai vs. Katsuyori Shibata
Ryuta Sakurai
WINNER
Katsuyori Shibata
Tatsumitsu Wada vs. Taiki Hata
Tatsumitsu Wada
WINNER
Taiki Hata
Ryuta Noji vs. Shuji Morikawa
Ryuta Noji
WINNER
Shuji Morikawa
Motoki Miyazawa vs. Yasushi Kitazaki
Motoki Miyazawa
WINNER
Yasushi Kitazaki
Yuki Niimura vs. Shunsuke Inoue
Yuki Niimura
WINNER
Shunsuke Inoue
Makoto Kamaya vs. Tomohiko Hori
Makoto Kamaya
WINNER
Tomohiko Hori
Amanda Lucas vs. Hikaru Shinohara
Amanda Lucas
WINNER
Hikaru Shinohara