It's strong being a man


It's strong being a man - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 4, 2007 in , Tokyo USA


Shinobu Miura vs. Kunio Nakajima
Shinobu Miura
Kunio Nakajima
Yosuke Ebihara vs. Yuichiro Takase
Yosuke Ebihara
WINNER
Yuichiro Takase
Shintaro Ishiwatari vs. Tomonori Taniguchi
Shintaro Ishiwatari
WINNER
Tomonori Taniguchi
Hiromasa Ougikubo vs. Naoki Yahagi
Hiromasa Ougikubo
Naoki Yahagi
Yuji Inoue vs. Nankaio Tesshin
Yuji Inoue
WINNER
Nankaio Tesshin
Akihiro Yamazaki vs. Mateus Nechio
Akihiro Yamazaki
WINNER
Mateus Nechio
Yuki Shojo vs. Ayumu Shioda
Yuki Shojo
WINNER
Ayumu Shioda
Akihiro Murayama vs. Seiji Furukawa
Akihiro Murayama
WINNER
Seiji Furukawa