Shooto - The Rookie Tournament 2009 Finals


Shooto - The Rookie Tournament 2009 Finals - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 13, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Takahiro Suzuki vs. Takashi Goto
Takahiro Suzuki
WINNER
Takashi Goto
Yosuke Saruta vs. Nozomi Otsuka
Yosuke Saruta
Nozomi Otsuka
Koshi Matsumoto vs. Taro Kusano
Koshi Matsumoto
WINNER
Taro Kusano
Keita Yoshida vs. Haruo Ochi
Keita Yoshida
Haruo Ochi
Hiroyuki Kondo vs. Yusuke Sato
Hiroyuki Kondo
Yusuke Sato
Yusuke Yachi vs. Tsuneo Kimura
Yusuke Yachi
WINNER
Tsuneo Kimura
Naohiro Mizuno vs. Yuta Nezu
Naohiro Mizuno
WINNER
Yuta Nezu
Junji Ito vs. Takeshi Sato
Junji Ito
WINNER
Takeshi Sato
Guy Delameau vs. Mateus Nechio
Guy Delameau
WINNER
Mateus Nechio