Deep - Cage Impact 2013


Deep - Cage Impact 2013 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 24, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Tatsunao Nagakura vs. Tsuda Katsunori
Tatsunao Nagakura
Tsuda Katsunori
WINNER
Kazuhiro Nakamura vs. Yuji Sakuragi
Kazuhiro Nakamura
WINNER
Yuji Sakuragi
Takafumi Otsuka vs. Toshiaki Kitada
Takafumi Otsuka
WINNER
Toshiaki Kitada
Kazunori Yokota vs. Song Doori
Kazunori Yokota
WINNER
Song DooRi
Yoshiyuki Yoshida vs. Won Sik Park
Yoshiyuki Yoshida
WINNER
Won Sik Park
Nakamura Hiroshi vs. Yusaku Nakamura
Nakamura Hiroshi
Yusaku Nakamura
WINNER
Gono Akihiro vs. Yuki Okano
Gono Akihiro
Yuki Okano
Shunsuke Inoue vs. Kim Naecheol
Shunsuke Inoue
WINNER
Kim NaeCheol
Hideki Kadowaki vs. Kieber Koike Erbst
Hideki Kadowaki
Kieber Koike Erbst
WINNER
Yukinari Tamura vs. Juri Ohara
Yukinari Tamura
Juri Ohara
Seigo Mizuguchi vs. Kim Jongwang
Seigo Mizuguchi
WINNER
Kim JongWang
Shizuka Sugiyama vs. Ji-yeon Kim
Shizuka Sugiyama
Ji-Yeon Kim
Masato Kobayashi vs. Hiroyuki Kobayashi
Masato Kobayashi
Hiroyuki Kobayashi
WINNER
Daisuke Endo vs. Kintaro
Daisuke Endo
WINNER
 Kintaro
Kota Ishibashi vs. Yuma Horiuchi
Kota Ishibashi
WINNER
Yuma Horiuchi
Yusaku Fujisawa vs. Takuya Oyama
Yusaku Fujisawa
Takuya Oyama
WINNER