Rings - The Outsider 27


Rings - The Outsider 27 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 11, 2010 in Yokohama, Kanagawa JPN


Masayuki Okude vs. Keinosuke Yoshinaga
Masayuki Okude
WINNER
Keinosuke Yoshinaga
Kazuhiko Oyama vs. Yutaka Shimamura
Kazuhiko Oyama
WINNER
Yutaka Shimamura
Masayuki Hamagishi vs. Tetsuya Sano
Masayuki Hamagishi
WINNER
Tetsuya Sano
Yuki Yamamoto vs. Takayuki Urano
Yuki Yamamoto
WINNER
Takayuki Urano
Toshihiro Shimizu vs. Yuki Takei
Toshihiro Shimizu
WINNER
Yuki Takei
Hisato Izawa vs. Hiroyuki Tani
Hisato Izawa
WINNER
Hiroyuki Tani
Lion Lion vs. Yoshitaka Ideta
Lion Lion
WINNER
Yoshitaka Ideta
Ryuma Anno vs. Mayhem Mayhem
Ryuma Anno
WINNER
Mayhem Mayhem
Takahiro Kuroishi vs. Samuel Aguilar
Takahiro Kuroishi
WINNER
Samuel Aguilar
Fukuichiro Yamada vs. David The Beast
Fukuichiro Yamada
WINNER
David The Beast
Yoshihiro Saegusa vs. The Great
Yoshihiro Saegusa
WINNER
The Great
Toshi Nakamura vs. Hanamichi Hanamichi
Toshi Nakamura
WINNER
Hanamichi Hanamichi
Ryo Endo vs. Yusuke Endo
Ryo Endo
WINNER
Yusuke Endo
Yoshikazu Kaneshima vs. Takashi Tomoda
Yoshikazu Kaneshima
WINNER
Takashi Tomoda
Kazuyuki Numajiri vs. Yutaka Shimane
Kazuyuki Numajiri
WINNER
Yutaka Shimane
Yoshiro Sato vs. Yuji Takagaki
Yoshiro Sato
WINNER
Yuji Takagaki
Ryuya Ryuya vs. Yujiro Yano
Ryuya Ryuya
WINNER
Yujiro Yano
Dr. K vs. Hisashi Imai
Dr. K
WINNER
Hisashi Imai
Ikki Miyanaga vs. Yuki Oyama
Ikki Miyanaga
WINNER
Yuki Oyama
Takeo Iida vs. Akito Suzuki
Takeo Iida
WINNER
Akito Suzuki
Hisato Izawa vs. Shintaro Furuguchi
Hisato Izawa
WINNER
Shintaro Furuguchi
Hiroyuki Tani vs. Teppei Hori
Hiroyuki Tani
WINNER
Teppei Hori
Takahiro Sakurai vs. Tatsumasa Saito
Takahiro Sakurai
WINNER
Tatsumasa Saito
Yusuke Fujita vs. Yujiro Sekiya
Yusuke Fujita
WINNER
Yujiro Sekiya
Hiroaki Motegi vs. Hirohito Shiojima
Hiroaki Motegi
WINNER
Hirohito Shiojima
Munetaka Munetaka vs. Keichi Iio
Munetaka Munetaka
WINNER
Keichi Iio
Kazuya Sudo vs. Shin Shin
Kazuya Sudo
WINNER
Shin Shin
Yuta Nakane vs. Makoto Nishimoto
Yuta Nakane
WINNER
Makoto Nishimoto
Takehiro Higuchi vs. Fernando Kamal
Takehiro Higuchi
WINNER
Fernando Kamal