Pancrase 249


Pancrase 249 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 14, 2013 in Osaka, Osaka JPN


Yasutaka Koga vs. Daichi Kitakata
Yasutaka Koga
WINNER
Daichi Kitakata
Nobuhiro Yoshitake vs. Jiraiya Ono
Nobuhiro Yoshitake
WINNER
Jiraiya Ono
Hiroshi Tomita vs. Kintaro
Hiroshi Tomita
 Kintaro
Shi Iori vs. Kazuya Yokomizo
Shi Iori
WINNER
Kazuya Yokomizo
Koji Nakamura vs. Yasushi Kato
Koji Nakamura
WINNER
Yasushi Kato
Jun Doi vs. Nobuhiro Yamauchi
Jun Doi
WINNER
Nobuhiro Yamauchi
Ryohei Tsujikawa vs. Kimihiko Nakamura
Ryohei Tsujikawa
WINNER
Kimihiko Nakamura
Tatsuki Ozaki vs. Hiroyuki Norikiyo
Tatsuki Ozaki
WINNER
Hiroyuki Norikiyo