Pancrase - Progress Tour 3


Pancrase - Progress Tour 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 11, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Takenori Sato vs. Kiichi Kunimoto
Takenori Sato
WINNER
Kiichi Kunimoto
Shintaro Ishiwatari vs. Tashiro Nishiuchi
Shintaro Ishiwatari
WINNER
Tashiro Nishiuchi
Jonathan Shores vs. Masakazu Takafuji
Jonathan Shores
WINNER
Masakazu Takafuji
Motonobu Tezuka vs. Tatsuya So
Motonobu Tezuka
WINNER
Tatsuya So
Yuta Numakura vs. Seiya Kawahara
Yuta Numakura
Seiya Kawahara
Soari Ishioka vs. Tomomi Sunaba
Soari Ishioka
WINNER
Tomomi Sunaba
Shingo Suzuki vs. Kenta Takagi
Shingo Suzuki
WINNER
Kenta Takagi
Shinsho Anzai vs. Yuji Sakuragi
Shinsho Anzai
WINNER
Yuji Sakuragi
Masahiro Toryu vs. Juntaro Ami
Masahiro Toryu
Juntaro Ami
Shino Vanhoose vs. Kimie Okada
Shino VanHoose
WINNER
Kimie Okada
Seiki Ryo vs. Junya Nishikawa
Seiki Ryo
WINNER
Junya Nishikawa
Keigo Hirayama vs. Koichi Sugai
Keigo Hirayama
Koichi Sugai
Naoto Miyazaki vs. Takatoshi Matsumoto
Naoto Miyazaki
WINNER
Takatoshi Matsumoto
Yuki Baba vs. Kenta Nakamura
Yuki Baba
WINNER
Kenta Nakamura
Suguru Hayasaka vs. Toshiteru Ishii
Suguru Hayasaka
WINNER
Toshiteru Ishii
Toru Kanamori vs. Kazuki Nomoto
Toru Kanamori
WINNER
Kazuki Nomoto
Kohei Tokeshi vs. Tomoharu Toda
Kohei Tokeshi
WINNER
Tomoharu Toda
Yasutaka Koga vs. Haruki Nakayama
Yasutaka Koga
WINNER
Haruki Nakayama
Toshikazu Suzuki vs. Christopher Yeagley
Toshikazu Suzuki
WINNER
Christopher Yeagley