M-1 Challenge 34: Emelianenko vs. Gluhov


M-1 Challenge 34: Emelianenko vs. Gluhov - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 30, 2012 in Moscow, Moscow RUS


Aleksander Emelianenko vs. Konstantin Gluhov
Aleksander Emelianenko
WINNER
Konstantin Gluhov
Sergey Kornev vs. Marcin Zontek  
Sergey Kornev
WINNER 
Marcin Zontek
Yasubey Enomoto vs. Khusein Khaliev
Yasubey Enomoto
WINNER
Khusein Khaliev
Gregory Babene vs. Enoc Solves Torres
Gregory Babene
WINNER
Enoc Solves Torres
Aliyar Sarkerov vs. Ekhdigat Adakishiev
Aliyar Sarkerov
WINNER
Ekhdigat Adakishiev
Mikhail Gazaev vs. Magomed Akhmedshaikh Gelegaev
Mikhail Gazaev
WINNER
Magomed Akhmedshaikh Gelegaev
Magomed Ismailov vs. Rashid Yusupov
Magomed Ismailov
WINNER
Rashid Yusupov
Magomed Mutaev vs. Aziz Dzhumaniyazov
Magomed Mutaev
WINNER
Aziz Dzhumaniyazov
Rasul Abdulaev vs. Magomed Dibirdadaev
Rasul Abdulaev
WINNER
Magomed Dibirdadaev
Rustam Makhadzhiev vs. Zabit Magomesharipov
Rustam Makhadzhiev
WINNER
Zabit Magomesharipov
Magomed Magomedov vs. Said Nurmagomedov
Magomed Magomedov
WINNER
Said Nurmagomedov