ZST - Swat 49


ZST - Swat 49 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 23, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Ryosuke Yanaka vs. Masatomo Yamagami
Ryosuke Yanaka
Masatomo Yamagami
Seio Yamada vs. Satoshi Minaba
Seio Yamada
WINNER
Satoshi Minaba
Ken Kawamura vs. Toru Washiyama
Ken Kawamura
WINNER
Toru Washiyama
Yuki Kawabata vs. Wataru Matsuoka
Yuki Kawabata
Wataru Matsuoka
Kazuyuki Tashiro vs. Tomomitsu Hinuma
Kazuyuki Tashiro
WINNER
Tomomitsu Hinuma
Keisuke Tamaru vs. Masahiro Iimori
Keisuke Tamaru
WINNER
Masahiro Iimori
Nobuyuki Kanaizuka vs. Kei Tanigawa
Nobuyuki Kanaizuka
Kei Tanigawa
Ken Haishima vs. Masanori Hirata
Ken Haishima
Masanori Hirata
Takemori Ishibashi vs. Kenichi Atsuta
Takemori Ishibashi
Kenichi Atsuta
Ryota Kobayashi vs. Shoichi Kudo
Ryota Kobayashi
WINNER
Shoichi Kudo
Takeshi Kashiwazaki vs. Tsubasa Karube
Takeshi Kashiwazaki
WINNER
Tsubasa Karube