Astra - Yoshida's Farewell


Astra - Yoshida's Farewell - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 25, 2010 in , Tokyo JPN


Takumi Murata vs. Ryosuke Komori
Takumi Murata
WINNER
Ryosuke Komori
Yusuke Sakashita vs. Kenji Nagai
Yusuke Sakashita
WINNER
Kenji Nagai
Baru Harn vs. Seigo Mizuguchi
Baru Harn
WINNER
Seigo Mizuguchi
Akihiko Mori vs. Tatsunao Nagakura
Akihiko Mori
WINNER
Tatsunao Nagakura
Yuya Shirai vs. Che Mills
Yuya Shirai
WINNER
Che Mills
Daisuke Nakamura vs. Ganjo Tentsuku
Daisuke Nakamura
WINNER
Ganjo Tentsuku
Jorge Masvidal vs. Naoyuki Kotani
Jorge Masvidal
WINNER
Naoyuki Kotani
Jung-hwan Cha vs. Ryo Chonan
Jung-Hwan Cha
WINNER
Ryo Chonan
Enson Inoue vs. Antz Nansen
Enson Inoue
WINNER
Antz Nansen
Michihiro Omigawa vs. Micah Miller
Michihiro Omigawa
WINNER
Micah Miller
Kazuhiro Nakamura vs. Hidehiko Yoshida
Kazuhiro Nakamura
WINNER
Hidehiko Yoshida