ProFC - Ukraine 07/05/13


ProFC - Ukraine 07/05/13 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 5, 2013 in Mykolaiv, Mykolaiv UKR


Alexander Doskalchuk vs. Vitali Branchuk
Alexander Doskalchuk
WINNER
Vitali Branchuk
Aleksander Malinovsky vs. Yaroslav Akunkov
Aleksander Malinovsky
WINNER
Yaroslav Akunkov
Vyacheslav Tan vs. Igor Kolesnikov
Vyacheslav Tan
WINNER
Igor Kolesnikov
Yuri Cherkalyuk vs. Arthur Shpakova
Yuri Cherkalyuk
WINNER
Arthur Shpakova
Hussein Askhabov vs. Vitaliy Maksimov
Hussein Askhabov
WINNER
Vitaliy Maksimov
Anton Otverchenko vs. Maxim Maryanchuk
Anton Otverchenko
WINNER
Maxim Maryanchuk
Yuiry Eremeychuk vs. Eugene Seryachenko
Yuiry Eremeychuk
WINNER
Eugene Seryachenko
Hussein Askhabov vs. Michael Sarkisyan
Hussein Askhabov
WINNER
Michael Sarkisyan
Evgeny Khavelov vs. Constantine Barabash
Evgeny Khavelov
WINNER
Constantine Barabash
Arthur Puzhansky vs. Vladislav Elbakidze
Arthur Puzhansky
WINNER
Vladislav Elbakidze
Vladimir Nikolaev vs. Alexander Kozak
Vladimir Nikolaev
WINNER
Alexander Kozak
Vadim Vansovich vs. Izmail Akhmedov
Vadim Vansovich
WINNER
Izmail Akhmedov
Ian Kuzema vs. Eugene Hook
Ian Kuzema
WINNER
Eugene Hook
Vladimir Nikonov vs. Vladimir Brik
Vladimir Nikonov
WINNER
Vladimir Brik
Dmitry Poberezhets vs. Dmitry Lyashchuk
Dmitry Poberezhets
WINNER
Dmitry Lyashchuk