Smack Girl: Third Season VIII


Smack Girl: Third Season VIII - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 10, 2003 in Tokyo, JPN


Kinuyo Yoshizumi vs. Noako Sakamoto
Kinuyo Yoshizumi
WINNER
Noako Sakamoto
Maiko Ohkado vs. Toshie Imazawa
Maiko Ohkado
WINNER
Toshie Imazawa
Natsuko Kikukawa vs. Reiko Kawae
Natsuko Kikukawa
WINNER
Reiko Kawae
Mariko Fujimoto vs. Jet Izumi
Mariko Fujimoto
WINNER
Jet Izumi
Roxanne Modafferi vs. Hikaru Shinohara
Roxanne Modafferi
WINNER
Hikaru Shinohara
Naoko Omuro vs. Kayo Nagai
Naoko Omuro
WINNER
Kayo Nagai
Kinuyo Yoshizumi vs. Maiko Ohkado
Kinuyo Yoshizumi
WINNER
Maiko Ohkado
Natsuko Kikukawa vs. Mariko Fujimoto
Natsuko Kikukawa
WINNER
Mariko Fujimoto