Shooto: Battle Mix Tokyo 02


Shooto: Battle Mix Tokyo 02 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 30, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Keisuke Sakai vs. Paulo Milano
Keisuke Sakai
WINNER
Paulo Milano
Toshikazu Iseno vs. Guy Delameau
Toshikazu Iseno
WINNER
Guy Delameau
Takehiro Harusaki vs. Kenichi Sawada
Takehiro Harusaki
WINNER
Kenichi Sawada
Junji Ikoma vs. Toshimichi Akagi
Junji Ikoma
WINNER
Toshimichi Akagi