Pancrase: Yes, We are Hybrid Wrestlers 1


Pancrase: Yes, We are Hybrid Wrestlers 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 21, 1993 in Tokyo, JPN


Minoru Suzuki vs. Katsuomi Inagaki
Minoru Suzuki
WINNER
Katsuomi Inagaki
Bas Rutten vs. Ryushi Yanagisawa
Bas Rutten
WINNER
Ryushi Yanagisawa
Takaku Fuke vs. Vernon White
Takaku Fuke
WINNER
Vernon White
Yoshiki Takahashi vs. George Weingroff
Yoshiki Takahashi
WINNER
George Weingroff
Ken Shamrock vs. Masakatsu Funaki
Ken Shamrock
WINNER
Masakatsu Funaki