ZST - Battle Hazard 6


ZST - Battle Hazard 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 16, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Keisuke Fujiwara vs. Kenichi Ito
Keisuke Fujiwara
WINNER
Kenichi Ito
Kleber Koike Erbst vs. Atsushi Ueda
Kleber Koike Erbst
WINNER
Atsushi Ueda
Shunichi Shimizu vs. Toshihiro Shimizu
Shunichi Shimizu
WINNER
Toshihiro Shimizu
Masayuki Hamagishi vs. Kirio Mano
Masayuki Hamagishi
WINNER
Kirio Mano
Makoto Sasaki vs. Shinichi Taira
Makoto Sasaki
Shinichi Taira
Sen Nakadai vs. Tomoya Akita
Sen Nakadai
WINNER
Tomoya Akita
Yutaka Shimamura vs. Ken Yasuda
Yutaka Shimamura
WINNER
Ken Yasuda
Yusuke Uehara vs. Toru Sakakibara
Yusuke Uehara
Toru Sakakibara
Takumi Yano vs. Yuichiro Yajima
Takumi Yano
WINNER
Yuichiro Yajima
Ryo Hatta vs. Masatomo Yamagami
Ryo Hatta
WINNER
Masatomo Yamagami
Satoshi Ishimori vs. Koji Suzuki
Satoshi Ishimori
WINNER
Koji Suzuki
Ryosuke Yanaka vs. Yuki Kawabata
Ryosuke Yanaka
WINNER
Yuki Kawabata
Shota Otani vs. Wataru Matsuoka
Shota Otani
WINNER
Wataru Matsuoka
Nobuyuki Kanaizuka vs. Hiroaki Yoshioka
Nobuyuki Kanaizuka
WINNER
Hiroaki Yoshioka
Seiichiro Ito vs. Seio Yamada
Seiichiro Ito
WINNER
Seio Yamada
Takao Ueda vs. Masakazu Ikezaki
Takao Ueda
WINNER
Masakazu Ikezaki
Shooto Watanabe vs. Tadayuki Nakamura
Shooto Watanabe
WINNER
Tadayuki Nakamura
Kazuki Hayashida vs. Hiroki Hiiro
Kazuki Hayashida
WINNER
Hiroki Hiiro
Ryusuke Uchida vs. Koichi Masuda
Ryusuke Uchida
WINNER
Koichi Masuda
Yoichi Kono vs. Ken Komoda
Yoichi Kono
WINNER
Ken Komoda
Tomomitsu Hinuma vs. Toru Washiyama
Tomomitsu Hinuma
WINNER
Toru Washiyama
Hiroshi Kagaya vs. Kosei Takimoto
Hiroshi Kagaya
WINNER
Kosei Takimoto
Ryota Sakuma vs. Yusuke Otsuka
Ryota Sakuma
WINNER
Yusuke Otsuka
Yamato Hamamatsu vs. Naoyuki Mori
Yamato Hamamatsu
WINNER
Naoyuki Mori
Hironori Izumida vs. Masaki Yamane
Hironori Izumida
WINNER
Masaki Yamane