Pancrase 256


Pancrase 256 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 2, 2014 in Tokyo, Tokyo JPN


Shintaro Ishiwatari vs. Yo Saito  
Shintaro Ishiwatari
WINNER 
Yo Saito
Andy Main vs. Akira Okada
Andy Main
Akira Okada
Yuki Kondo vs. Toshikazu Suzuki
Yuki Kondo
WINNER
Toshikazu Suzuki
Yusuke Kawanago vs. Hiroyuki Oshiro
Yusuke Kawanago
Hiroyuki Oshiro
Takafumi Ito vs. Akihito Hara
Takafumi Ito
WINNER
Akihito Hara
Yasutaka Koga vs. Tatsuya So
Yasutaka Koga
WINNER
Tatsuya So
Takuya Eizumi vs. Toshio Mitani
Takuya Eizumi
WINNER
Toshio Mitani
Hiroki Aoki vs. Keigo Hirayama
Hiroki Aoki
WINNER
Keigo Hirayama
Masakazu Utsugi vs. Yusei Shimokawa
Masakazu Utsugi
WINNER
Yusei Shimokawa
Juntaro Ami vs. Yutaka Kobayashi
Juntaro Ami
WINNER
Yutaka Kobayashi
Hiroshi Tomita vs. Daiki Gojima
Hiroshi Tomita
Daiki Gojima
Satoshi Inaba vs. Hidekazu Asakura
Satoshi Inaba
WINNER
Hidekazu Asakura
Yuya Kaneuchi vs. Teppei Masuda
Yuya Kaneuchi
Teppei Masuda
WINNER
Junya Nishikawa vs. Genpei Hayashi
Junya Nishikawa
Genpei Hayashi
WINNER
Toshihiro Shimizu vs. Kodai Murata
Toshihiro Shimizu
WINNER
Kodai Murata
Yusuke Ogikubo vs. Yu Kuwabara
Yusuke Ogikubo
WINNER
Yu Kuwabara
Chiaki Wakana vs. Ryo Iseki
Chiaki Wakana
Ryo Iseki
Katsuhiro Sakanaka vs. Akihisa Fukuyama
Katsuhiro Sakanaka
WINNER
Akihisa Fukuyama
Kota Kondo vs. Takayuki Iijima
Kota Kondo
WINNER
Takayuki IIjima