Draka 8


Draka 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 11, 2012 in Nakhodka, Nakhodka RUS


Aleksander Starzhinsky vs. Dmtriy Sherbakov
Aleksander Starzhinsky
WINNER
Dmtriy Sherbakov
Vasiliy Pirko vs. Rubik Vardanyan
Vasiliy Pirko
WINNER
Rubik Vardanyan
Maxim Shtepenko vs. Ekasit Aramsri
Maxim Shtepenko
WINNER
Ekasit Aramsri
Sergei Tsekunov vs. Piotr Woznicki
Sergei Tsekunov
WINNER
Piotr Woznicki
Goran Reljic vs. Ganzhy Magomedov
Goran Reljic
WINNER
Ganzhy Magomedov