Shock and Awe Fuel M-1 Challenge XXII


Shock and Awe Fuel M-1 Challenge XXII - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 10, 2010 in , Moscow RUS


Alexander Sarnavskiy vs. Arsen Ubaidulaev
Alexander Sarnavskiy
WINNER
Arsen Ubaidulaev
Yana Kunitskaya vs. Cindy Dandois
Yana Kunitskaya
WINNER
Cindy Dandois
Vinicius Magalhaes vs. Alikhan Magomedov
Vinicius Magalhaes
WINNER
Alikhan Magomedov
Luigi Fioravanti vs. Arthur Guseinov
Luigi Fioravanti
WINNER
Arthur Guseinov
Mikhail Zayats vs. Davit Tkeshelashvili
Mikhail Zayats
WINNER
Davit Tkeshelashvili
Viktor Nemkov vs. Daniel Vizcaya
Viktor Nemkov
WINNER
Daniel Vizcaya
Alexander Tsarev vs. Vusal Bayramov
Alexander Tsarev
WINNER
Vusal Bayramov
Vitaly Minakov vs. Valeri Scherbakov
Vitaly Minakov
WINNER
Valeri Scherbakov
Pat Bennett vs. Alexander Alexander
Pat Bennett
Alexander Alexander
Shamil Zavurov vs. Abner Lloveras  
Shamil Zavurov
WINNER 
Abner Lloveras
Rafa Moks vs. Magomed Sultanakhmedov  
Rafa Moks
WINNER 
Magomed Sultanakhmedov
Vyacheslav Vasilevsky vs. Tomasz Narkun  
Vyacheslav Vasilevsky
WINNER 
Tomasz Narkun