Pancrase: Gate 7th Chance


Pancrase: Gate 7th Chance - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 30, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Chikara Shimabukuro vs. Atsushi Makigaya
Chikara Shimabukuro
WINNER
Atsushi Makigaya
Takamasa Kiuchi vs. Sotaro Kojima
Takamasa Kiuchi
WINNER
Sotaro Kojima
Noboru Chida vs. Hiroyuki Tamura
Noboru Chida
WINNER
Hiroyuki Tamura
Yukio Kishi vs. Keigo Kawamoto
Yukio Kishi
WINNER
Keigo Kawamoto
Kenichi Tosa vs. Masaki Kobuchi
Kenichi Tosa
WINNER
Masaki Kobuchi
Junro Kubota vs. Yojin Iwara
Junro Kubota
WINNER
Yojin Iwara
Koji Obata vs. Tatsuro Ikehata
Koji Obata
WINNER
Tatsuro Ikehata
Nobuki Fujii vs. Yasufumi Suzaki
Nobuki Fujii
WINNER
Yasufumi Suzaki
Masaaki Hasegawa vs. Asim Matsuki
Masaaki Hasegawa
WINNER
Asim Matsuki
Takatoshi Matsumoto vs. Akihito Hara
Takatoshi Matsumoto
WINNER
Akihito Hara
Manabu Hirayama vs. Takehito Noguchi
Manabu Hirayama
WINNER
Takehito Noguchi
Motoki Osako vs. Osamu Takashina
Motoki Osako
WINNER
Osamu Takashina
Isamu Nagase vs. Yoshihisa Nakamura
Isamu Nagase
WINNER
Yoshihisa Nakamura
Yukihiro Mano vs. Go Hishinuma
Yukihiro Mano
WINNER
Go Hishinuma
Shogo Ohashi vs. Chohei Kimura
Shogo Ohashi
WINNER
Chohei Kimura
Hayabusa Matsuyama vs. Junya Nishikawa
Hayabusa Matsuyama
WINNER
Junya Nishikawa
Noboru Chida vs. Yusuke Kitago
Noboru Chida
WINNER
Yusuke Kitago
Kenichi Tosa vs. Yukio Kishi
Kenichi Tosa
WINNER
Yukio Kishi
Koji Obata vs. Junro Kubota
Koji Obata
WINNER
Junro Kubota
Nobuki Fujii vs. Chihiro Takahashi
Nobuki Fujii
WINNER
Chihiro Takahashi
Takatoshi Matsumoto vs. Masaaki Hasegawa
Takatoshi Matsumoto
WINNER
Masaaki Hasegawa
Manabu Hirayama vs. Motoki Osako
Manabu Hirayama
WINNER
Motoki Osako
Isamu Nagase vs. Yukihiro Mano
Isamu Nagase
WINNER
Yukihiro Mano
Shogo Ohashi vs. Hayabusa Matsuyama
Shogo Ohashi
WINNER
Hayabusa Matsuyama