Renegades Extreme Fighting


Renegades Extreme Fighting - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 23, 2004 in Denton, Texas USA


Albert Bocardo vs. Jeff Rangel
Albert Bocardo
WINNER
Jeff Rangel
Angel Espino vs. Ed Rhue
Angel Espino
WINNER
Ed Rhue
Lonnie Evans vs. Ken Stewart
Lonnie Evans
WINNER
Ken Stewart
Rene Rendon vs. Timothy Williams
Rene Rendon
WINNER
Timothy Williams
Matthew Thompson vs. Brian Rosas
Matthew Thompson
WINNER
Brian Rosas
Paul Knight vs. Matt Mcadams
Paul Knight
WINNER
Matt McAdams
Sammy Nunez vs. Juan Garcia
Sammy Nunez
WINNER
Juan Garcia
Ira Boyd vs. Morgan Hawkins
Ira Boyd
WINNER
Morgan Hawkins
Kirk Gibson vs. Santos Pina
Kirk Gibson
WINNER
Santos Pina