Deep - 57th Impact


Deep - 57th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 18, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Mizuto Hirota vs. Seichi Ikemoto
Mizuto Hirota
WINNER
Seichi Ikemoto
Levan Razmadze vs. Ryuta Noji
Levan Razmadze
WINNER
Ryuta Noji
Kazunori Yokota vs. Hideki Kadowaki
Kazunori Yokota
WINNER
Hideki Kadowaki
Yoshiro Maeda vs. Takafumi Otsuka
Yoshiro Maeda
WINNER
Takafumi Otsuka
Amanda Lucas vs. Yumiko Hotta
Amanda Lucas
WINNER
Yumiko Hotta
Daisuke Nakamura vs. Akihiro Gono
Daisuke Nakamura
WINNER
Akihiro Gono
Shoji Maruyama vs. Tatsunao Nagakura
Shoji Maruyama
WINNER
Tatsunao Nagakura
Taiki Hata vs. Yusaku Nakamura
Taiki Hata
WINNER
Yusaku Nakamura
Makoto Kamaya vs. Katsuya Toida
Makoto Kamaya
WINNER
Katsuya Toida
Hirohide Fujinuma vs. Seigo Mizuguchi
Hirohide Fujinuma
WINNER
Seigo Mizuguchi
Yoshitomo Watanabe vs. Naoki Samukawa
Yoshitomo Watanabe
WINNER
Naoki Samukawa
Hiromitsu Kanehara vs. Daijiro Matsui
Hiromitsu Kanehara
Daijiro Matsui
Masato Kobayashi vs. Tatsuyuki Nakamura
Masato Kobayashi
WINNER
Tatsuyuki Nakamura
Yuki Niimura vs. Bernard Ackah
Yuki Niimura
WINNER
Bernard Ackah
Shun Yoshioka vs. Yosuke Ebihara
Shun Yoshioka
WINNER
Yosuke Ebihara
Hikaru Hasumi vs. Tatsuya Tomozane
Hikaru Hasumi
WINNER
Tatsuya Tomozane