Grabaka - Live 3


Grabaka - Live 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 26, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Sanae Kikuta vs. Masayuki Naruse
Sanae Kikuta
WINNER
Masayuki Naruse
Eiji Ishikawa vs. Keiichiro Yamamiya
Eiji Ishikawa
WINNER
Keiichiro Yamamiya
Yuki Sasaki vs. Ryul Kim
Yuki Sasaki
WINNER
Ryul Kim
Hidetaka Monma vs. Junya Nishikawa
Hidetaka Monma
WINNER
Junya Nishikawa
Rambaa Somdet vs. Kenichi Sawada
Rambaa Somdet
WINNER
Kenichi Sawada
Toshikazu Suzuki vs. Daijiro Matsui
Toshikazu Suzuki
WINNER
Daijiro Matsui
Manabu Inoue vs. Haruki Nakayama
Manabu Inoue
WINNER
Haruki Nakayama
Hiroshi Kozakai vs. Ryuta Hasumi
Hiroshi Kozakai
WINNER
Ryuta Hasumi
Tomohiko Hori vs. Toshinori Tsunemura
Tomohiko Hori
WINNER
Toshinori Tsunemura
Shigeaki Kusayanagi vs. Teruhiko Kubo
Shigeaki Kusayanagi
WINNER
Teruhiko Kubo
Tatsuhito Satsuma vs. Naoyuki Kato
Tatsuhito Satsuma
Naoyuki Kato
Joe Proctor vs. Makoto Kawawa
Joe Proctor
WINNER
Makoto Kawawa
Kazuki Itaya vs. Kai Shimizu
Kazuki Itaya
Kai Shimizu
Mamoru Kashiwakura vs. Liger Narita
Mamoru Kashiwakura
WINNER
Liger Narita
Ryo Iseki vs. Toshihiro Komiya
Ryo Iseki
Toshihiro Komiya
Hikaru Hasumi vs. Katsuhiko Nomura
Hikaru Hasumi
WINNER
Katsuhiko Nomura
Tatsuya Karasawa vs. Yusuke Horichi
Tatsuya Karasawa
WINNER
Yusuke Horichi