Professional Shooto JAPAN 2005


Professional Shooto JAPAN 2005 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 6, 2005 in , Tokyo JPN


Sakae Kasuya vs. Akiyo Nishiura
Sakae Kasuya
WINNER
Akiyo Nishiura
Keita Nakamura vs. Katsuaki Niioka
Keita Nakamura
WINNER
Katsuaki Niioka
Tetsu Suzuki vs. Takamaro Watari
Tetsu Suzuki
Takamaro Watari
Takeya Mizugaki vs. Teruyuki Matsumoto
Takeya Mizugaki
WINNER
Teruyuki Matsumoto
Yusei Shimokawa vs. Yuki Shojo
Yusei Shimokawa
WINNER
Yuki Shojo
Tenkei Oda vs. Yutaka Nishioka
Tenkei Oda
WINNER
Yutaka Nishioka
Takeshi Inoue vs. Akitoshi Tamura
Takeshi Inoue
WINNER
Akitoshi Tamura
Kenji Osawa vs. Daniel Lima
Kenji Osawa
Daniel Lima
Hatsu Hioki vs. Tom Niinimaki
Hatsu Hioki
WINNER
Tom Niinimaki
Shinya Aoki vs. Kuniyoshi Hironaka
Shinya Aoki
WINNER
Kuniyoshi Hironaka