Pancrase 247


Pancrase 247 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 19, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Takenori Sato vs. Shingo Suzuki
Takenori Sato
WINNER
Shingo Suzuki
Rin Nakai vs. Brenda Gonzales
Rin Nakai
WINNER
Brenda Gonzales
Motonobu Tezuka vs. Taichi Nakajima
Motonobu Tezuka
WINNER
Taichi Nakajima
Shunichi Shimizu vs. Yuki Baba
Shunichi Shimizu
WINNER
Yuki Baba
Emi Fujino vs. Amber Brown
Emi Fujino
WINNER
Amber Brown
Shinsho Anzai vs. Yuji Hisamatsu
Shinsho Anzai
WINNER
Yuji Hisamatsu
Yasutaka Koga vs. Yuki Yasunaga
Yasutaka Koga
WINNER
Yuki Yasunaga
Shunpei Ota vs. Masakazu Takafuji
Shunpei Ota
WINNER
Masakazu Takafuji
Toshikazu Suzuki vs. Hirotaka Uehara
Toshikazu Suzuki
WINNER
Hirotaka Uehara
Gota Yamashita vs. Tamotsu Kitada
Gota Yamashita
WINNER
Tamotsu Kitada
Akihito Hara vs. Koichiro Takekawa
Akihito Hara
WINNER
Koichiro Takekawa
Ben Buchan vs. Genpei Hayashi
Ben Buchan
WINNER
Genpei Hayashi
Hiroyuki Oshiro vs. Kohei Tokeshi
Hiroyuki Oshiro
WINNER
Kohei Tokeshi
Satoshi Inaba vs. Daiki Shimizu
Satoshi Inaba
WINNER
Daiki Shimizu
Nobuki Fujii vs. Gaku Suwazono
Nobuki Fujii
WINNER
Gaku Suwazono
Sho Nonaka vs. Kosuke Terashima
Sho Nonaka
WINNER
Kosuke Terashima
Masatatsu Ueda vs. Haruki Nakayama
Masatatsu Ueda
WINNER
Haruki Nakayama
Makoto Kawawa vs. Luciano Takata
Makoto Kawawa
WINNER
Luciano Takata
Joshua Eddy vs. Malcolm Hendrix
Joshua Eddy
WINNER
Malcolm Hendrix
Eric Fought vs. Shotaro Yabe
Eric Fought
Shotaro Yabe
Hiroshi Hayashi vs. Kazunobu Shibata
Hiroshi Hayashi
WINNER
Kazunobu Shibata
Robert Cann vs. Dangan Sasaki
Robert Cann
WINNER
Dangan Sasaki
Shun Fukazawa vs. Koji Obata
Shun Fukazawa
WINNER
Koji Obata
Kosaku Yanai vs. Kentaro Ushiku
Kosaku Yanai
Kentaro Ushiku
Tetsuya Yamamoto vs. Masaki Hiramaru
Tetsuya Yamamoto
WINNER
Masaki Hiramaru