Shooto: Gig West 8


Shooto: Gig West 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 29, 2007 in Osaka, Osaka JPN


Kazuhiro Ito vs. Tomohiko Yokoyama
Kazuhiro Ito
WINNER
Tomohiko Yokoyama
Tatsuro Kamei vs. Hideru Inoue
Tatsuro Kamei
WINNER
Hideru Inoue
Teruyuki Matsumoto vs. Kousuke Eda
Teruyuki Matsumoto
WINNER
Kousuke Eda
Hirosumi Sugiura vs. Toru Ishinaka
Hirosumi Sugiura
WINNER
Toru Ishinaka
Yasuhiro Kanayama vs. Junya Kudo
Yasuhiro Kanayama
Junya Kudo