Kstovo Sambo Federation


Kstovo Sambo Federation - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 6, 2008 in Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast RUS


Vyacheslav Vasilevsky vs. Akhmed Guseinov
Vyacheslav Vasilevsky
WINNER
Akhmed Guseinov
Telman Shariphov vs. Maxim Novoselov
Telman Shariphov
Maxim Novoselov
Alexey Gagarin vs. Magomed Umarov
Alexey Gagarin
WINNER
Magomed Umarov
Magomed Saadulaev vs. Igor Isaikin
Magomed Saadulaev
WINNER
Igor Isaikin
Musa Khamanaev vs. Valery Varankin
Musa Khamanaev
WINNER
Valery Varankin
Maxim Rozhkov vs. Karen Saakyan
Maxim Rozhkov
WINNER
Karen Saakyan
Igor Savelyev vs. Oleg Kutepov
Igor Savelyev
WINNER
Oleg Kutepov