Pancrase: 2004 Neo-Blood Tournament, Round 1


Pancrase: 2004 Neo-Blood Tournament, Round 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 2, 2004 in Tokyo, JPN


Yohei Tagami vs. Tetsu Sasaki
Yohei Tagami
WINNER
Tetsu Sasaki
Daichi Fujiwara vs. Takumi Murata
Daichi Fujiwara
WINNER
Takumi Murata
Atsushi Yamamoto vs. Minoru Tsuiki
Atsushi Yamamoto
WINNER
Minoru Tsuiki
Masayuki Demise vs. Naoji Fujimoto
Masayuki Demise
WINNER
Naoji Fujimoto
Nukinpo vs. Chikara Sato
 Nukinpo
WINNER
Chikara Sato
Takuo Miyata vs. Satoshi Nishino
Takuo Miyata
WINNER
Satoshi Nishino
Yuji Oba vs. Naoki Yoshimura
Yuji Oba
WINNER
Naoki Yoshimura