Pancrase: 2002 Neo-Blood Tournament, Round 1

Jul 28, 2002 12:00 AM
Tokyo, JPN


Satoru Kitaoka vs. Hiroyuki Nozawa
Satoru Kitaoka
WINNER
Hiroyuki Nozawa
Kenji Arai vs. Minoru Ozawa
Kenji Arai
WINNER
Minoru Ozawa
Hidetaka Monma vs. Kazuki Okubo
Hidetaka Monma
WINNER
Kazuki Okubo
Masashi Suzuki vs. Sen Nakadai
Masashi Suzuki
WINNER
Sen Nakadai
Takafumi Ito vs. Hiroki Nagaoka
Takafumi Ito
WINNER
Hiroki Nagaoka
Kiuma Kunioku vs. Koji Oishi
Kiuma Kunioku
WINNER
Koji Oishi
Kengo Watanabe vs. Terrance Crumpton
Kengo Watanabe
WINNER
Terrance Crumpton
Yuki Kondo vs. Yoshinori Momose
Yuki Kondo
WINNER
Yoshinori Momose